1. Viljelykasvien sato

    Tiedosto tallennettu 17.3.2020


  2. Viljasadon laatu

    Tiedosto tallennettu 17.3.2020


  3. Sato 1920- (milj. kg)

    Tiedosto tallennettu 17.3.2020