1. Viljelykasvien sato

    Tiedosto tallennettu 30.8.2019


  2. Viljasadon laatu

    Tiedosto tallennettu 14.3.2019


  3. Sato 1920- (milj. kg)

    Tiedosto tallennettu 30.8.2019