Metsiköiden kehitysluokat puuntuotannon metsämaalla (1000 ha)
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje

Valitse ainakin yksi arvo-merkityille muuttujille tarvitaan ainakin yksi arvo

inventointi Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 4 Valittu

Etsi

maakunta Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 22 Valittu

Etsi

kehitysluokka Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 10 Valittu

Etsi


Valittuja taulukkosoluja:(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 100 sarakkeeseen


Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Yhteystiedot ja lisätietoja

Kuvaus

Viimeksi päivitetty
24.2.2017
Yhteystiedot
tietopalvelu@luke.fi
Yksikkö
1000 ha
Luontipäivä
22.2.2017
Lähde
Luonnonvarakeskus, Metsävarat
Kuutio
Luke_Met_Mvarat_1.14
Tilastotietokannat
Luke/Tilastot
Alaviitteet

Alaviitteet

kehitysluokka
Kehitysluokat kuvaavat puuston metsänhoidollista ja puuntuotannollista kehitysvaihetta.
kehitysluokka
Aukea uudistusala
Puuton tai alue, jolla voi olla raivattavaa puustoa ja/tai yksittäisiä jättöpuita.
Pieni taimikko
Valtapituus on alle 1,3 metriä.
Varttunut taimikko
Valtapituus on yli 1,3 metriä, mutta puiden rinnankorkeusläpimitta on yleensä alle 8 cm ja on suurimmillakin puilla enintään noin 10 cm.
Nuori kasvatusmetsikkö
Harvennushakkuuvaiheessa, hakkuusta saadaan pääosin kuitupuuta.
Varttunut kasvatusmetsikkö
Metsikössä pääosin tukkipuukokoisia runkoja.
Uudistuskypsä metsikkö
Seuraava hakkuu on uudistushakkuu.
Suojuspuumetsikkö
Uudistushakkuu on tehty, ja alueelle on jätetty noin 150-300 puuta hehtaarille taimettumista varten.
Siemenpuumetsikkö
Uudistushakkuu on tehty, ja siementämään on jätetty noin 30-150 puuta hehtaarille.
Eri-ikäisrakenteinen metsikkö
Hakkuilla eri-ikäisrakenteiseksi muuttunut tai muuttumassa oleva metsikkö.
inventointi: VMI 12 (2014-2018) , maakunta: Lappi
VMI12: n mittauksia ei tehty Enontekiön, Inarin ja Utsjoen alueella, minkä osalta tulokset on laskettu VMI11:n aineistosta.