Metsiköiden metsänhoidollinen laatu puuntuotannon metsämaalla (% pinta-alasta)
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje

Valitse ainakin yksi arvo-merkityille muuttujille tarvitaan ainakin yksi arvo

inventointi Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 5 Valittu

Etsi

maakunta Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 22 Valittu

Etsi

kehitysluokka Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 4 Valittu

Etsi

metsänhoidollinen laatu Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 4 Valittu

Etsi


Valittuja taulukkosoluja:(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 100 sarakkeeseen


Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Yhteystiedot ja lisätietoja

Kuvaus

Yhteystiedot
tietopalvelu@luke.fi
Yksikkö
%
Luontipäivä
22.2.2017
Lähde
Luonnonvarakeskus, Metsävarat
Kuutio
Luke_Met_Mvarat_1.15
Tilastotietokannat
Luke/Tilastot
Alaviitteet

Alaviitteet

metsänhoidollinen laatu
Metsikön laatuluokat: HYVÄ: Puulaji on kasvupaikalle sopiva, ja metsikön käsittely on ollut hyvän metsänhoidon vaatimusten mukaista. Vallitsevan latvuskerroksen puusto on sopivan tiheää ja tasaista. TYYDYTTÄVÄ: Metsikkö kykenee läheskäyttämään hyväkseen maapohjan kasvuedellytykset. VÄLTTÄVÄ: Metsikkö on harva tai siinä on puuston rakennetta selvästi huonontavia tekijöitä, kuten vähäarvoisen puulajin suuri osuus, tuhoja tai tekniseltä laadultaanheikkoa puustoa. Hakkuun tai muun hoitotoimenpiteen selvä myöhästyminen voi alentaa metsikön laadun välttäväksi. VAJAATUOTTOINEN: Metsikön uudistaminen on viivästynyt huomattavasti tai epäonnistunut,metsikön tuotto alittaa selvästi kasvupaikalla saavutettavissa olevan tuoton, mihin syynä voi olla kasvupaikalle sopimaton puulaji, tuhot, vajaapuustoisuus, yli-ikäisyys, puuston tekninen laatu yms. Vajaatuottoinenmetsikkö on joko välittömän uudistamisen tarpeessa tai sitä voidaan kasvattaa vielä lähiajan arvokasvun vuoksi, ei kuitenkaan kiertoajan loppuun saakka.
inventointi: VMI 12 (2014-2018) , maakunta: Lappi
VMI12: n mittauksia ei tehty Enontekiön, Inarin ja Utsjoen alueella, minkä osalta tulokset on laskettu VMI11:n aineistosta.