1. Maaluokat metsätalousmaalla (1000 ha)

  Tiedosto tallennettu 15.11.2018


 2. Kankaat ja suot metsätalousmaalla

  Tiedosto tallennettu 15.11.2018


 3. Ojitustilanne metsätalousmaalla (1000 ha)

  Tiedosto tallennettu 15.11.2018 4. Metsätalousmaa omistajaryhmittäin (1000 ha)

  Tiedosto tallennettu 15.11.2018


 5. Metsämaa omistajaryhmittäin (1000 ha)

  Tiedosto tallennettu 15.11.2018 6. Metsiköiden ikäluokat metsämaalla (1000 ha)

  Tiedosto tallennettu 15.11.2018


 7. Puuston keskitilavuus metsämaalla (m³/ha)

  Tiedosto tallennettu 15.11.2018 8. Puuston vuotuinen kasvu metsä- ja kitumaalla

  Tiedosto tallennettu 15.11.2018


 9. Puuston keskikasvu metsämaalla

  Tiedosto tallennettu 15.11.2018 10. Puuston biomassa metsä- ja kitumaalla (milj. t)

  Tiedosto tallennettu 25.3.2019


 11. Suurin kestävä hakkuukertymäarvio (milj. m³/v )

  Tiedosto tallennettu 15.11.2018