1. Maaluokat metsätalousmaalla (1000 ha)

  Tiedosto tallennettu 20.11.2019


 2. Kankaat ja suot metsätalousmaalla

  Tiedosto tallennettu 20.11.2019


 3. Ojitustilanne metsätalousmaalla (1000 ha)

  Tiedosto tallennettu 20.11.2019 4. Metsätalousmaa omistajaryhmittäin (1000 ha)

  Tiedosto tallennettu 20.11.2019


 5. Metsämaa omistajaryhmittäin (1000 ha)

  Tiedosto tallennettu 20.11.2019 6. Metsiköiden ikäluokat metsämaalla (1000 ha)

  Tiedosto tallennettu 20.11.2019


 7. Puuston keskitilavuus metsämaalla (m³/ha)

  Tiedosto tallennettu 20.11.2019 8. Puuston vuotuinen kasvu metsä- ja kitumaalla

  Tiedosto tallennettu 20.11.2019


 9. Puuston keskikasvu metsämaalla

  Tiedosto tallennettu 20.11.2019 10. Puuston biomassa metsä- ja kitumaalla (milj. t)

  Tiedosto tallennettu 20.11.2019 11. Eriasteiset metsätuhot puuntuotannon metsämaalla

  Tiedosto tallennettu 20.11.2019
 12. Suurin kestävä hakkuukertymäarvio (milj. m³/v )

  Tiedosto tallennettu 15.11.2018