Alkuun
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Valitse muuttujat

Riistasaalis (kpl)

Valitse muuttujat

7.7.2023
yksilöä (kpl)
19.11.2009
SVT: Luonnonvarakeskus, Metsästys
Luke_Kal_Metsästy_06
Luke/Tilastot
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.KOKO MAA , Etelä-Häme , Pohjois-Häme ,

Valittu 0 Yhteensä 19

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Metsäjänis , Rusakko , Kani (2005-) ,

Valittu 0 Yhteensä 57

Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1996 , 1997 , 1998 ,

Valittu 1 Yhteensä 27

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 100 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 10 000 riviin ja 100 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 100 000
Hirvieläin-, muu sorkkaeläin-, suurpeto-, hylje-, ja kanisaalismäärät sekä muut ilmoitusvelvollisuuden piirissä olevat lajit ovat Suomen riistakeskuksen ilmoittamia.
Hirvi-, valkohäntäpeura-, metsäpeura-, kuusipeura- ja metsäkaurissaaliit sekä vuoden 2021 kanisaalis ilmoitettu metsästysvuodelle.
Luvanvaraiset ja ilmoitusvelvollisuuden piirissä olevat lajit (hirvieläimet, suurpedot jne.) on raportoitu yksilön tarkkuudella.
Muut lajit on raportoitu 100 yksilön tarkkuudella.
Vuosiluku lajin perässä tarkoittaa raportointivuotta, jolloin ko. lajin tai lajiryhmän tilastointi aloitettiin (esim. 2003-) tai lopetettiin (esim. -2002).
0 = ei yhtään tai alle 50 kpl
- = puuttuva tieto, ko. lajin saalis sisältyy muihin ryhmiin (esim. haapana ennen vuotta 2003 on lajiryhmässä muut vesilinnut)
.. = puuttuva tieto, ko. lajin saalista ei ole arviotu ko. vuonna tai/ja alueella
*Saukko ei sisälly lajiryhmäluokittelussa turkiseläimiin
**Varis, harakka ja lokit ovat rauhoittamattomia lajeja