Alkuun
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Valitse muuttujat

Typpi- ja fosforitaseen (kg/ha) kehitys ELY-keskuksittain

Valitse muuttujat

17.1.2023
kg/ha
9.5.2016
Luonnonvarakeskus
Luke_Ind_NPtase_01
Luke/Tilastot
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.KOKO MAA , Uusimaa , Varsinais-Suomi ,

Valittu 0 Yhteensä 17

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 2

Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1985 , 1986 , 1987 ,

Valittu 1 Yhteensä 37

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 100 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 10 000 riviin ja 100 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 100 000
Alueellinen typpi- tai fosforitase kertoo väkilannoitteissa, karjanlannassa ja kylvösiemenessä pellolle tulleen typpi- tai fosforimäärän ja sadon mukana pois pellolta lähteneen typpi- tai fosforimäärän erotuksen. Koko maan taseissa ovat lisäksi mukana jätevesilietteen ja perunan solunesteen käyttö lannoitteena, biologinen typensidonta, typpilaskeuma sekä ravinteiden poistuma oljen korjuun tai polton vuoksi. Koko maan tase lasketaan Eurostatin ohjeiden mukaisesti.
Ahvenanmaa on mukana koko maan luvuissa, mutta alueellisissa taseissa vasta vuodesta 2015 alkaen.