Till toppen

Statistikdatabas

The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. Antal jordbruks- och trädgårdsföretag enligt NTM-central

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7051 Ändrad senast: 2023-11-30 Uppdaterad: 2023-11-30

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2023 (14)
  2. NTM-central: HELA LANDET, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Åland (17)
  3. Parameter: Jordbruks- och trädgårdsföretag, (1)


 2. Antal jordbruks- och trädgårdsföretag enligt kommun

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 48943 Ändrad senast: 2023-11-30 Uppdaterad: 2023-11-30

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2023 (14)
  2. Kommun: Alajärvi, Alavieska, Alavus, Artsjö, ..., Äänekoski (342)


 3. Antal jordbruks- och trädgårdsföretag enligt produktionsinriktning och NTM-central

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19557 Ändrad senast: 2023-11-30 Uppdaterad: 2023-11-30

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2023 (14)
  2. NTM-central: HELA LANDET, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Åland (17)
  3. Produktionsinriktning: TOTALT (produktionsinriktning), Spannmålsodling, Övrig växtodling, Växthusproduktion, ..., Blandad produktion (12)


 4. Medelålder för jordbrukare efter juridisk form

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12235 Ändrad senast: 2023-11-30 Uppdaterad: 2023-11-30

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2023 (14)
  2. NTM-central: HELA LANDET, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Åland (17)
  3. Juridisk form: TOTALT (juridisk form), Privat person, Jordbrukssammanslutning, Dödsbo, ..., Övriga (7)


 5. Antal jordbruks- och trädgårdsföretag enligt produktionsinriktning och landskap

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20432 Ändrad senast: 2023-11-30 Uppdaterad: 2023-11-30

  1. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2023 (13)
  2. Landskap: HELA LANDET, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Åland (20)
  3. Produktionsinriktning: TOTALT (produktionsinriktning), Spannmålsodling, Övrig växtodling, Växthusproduktion, ..., Blandad produktion (12)


 6. Jordbruks- och trädgårdsföretagens utnyttjade jordbruksareal i medeltal

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13880 Ändrad senast: 2023-11-30 Uppdaterad: 2023-11-30

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2023 (14)
  2. NTM-central: HELA LANDET, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Åland (17)
  3. Parameter: Gårdar (st), Utnyttjade jordbruksareal (ha), Utnyttjade jordbruksareal (ha/gård), (3)


 7. Jordbruks- och trädgårdsföretagens jorddisponering

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 431026 Ändrad senast: 2023-11-30 Uppdaterad: 2023-11-30

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2023 (14)
  2. NTM-central: HELA LANDET, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Åland (17)
  3. Produktionsinriktning: TOTALT (produktionsinriktning), Spannmålsodling, Övrig växtproduktion, Växthusproduktion, ..., Blandad produktion (12)
  4. Parameter: Jordbruks- och trädgårdsföretagen (st), Areal (ha), Andel av jordbruks- och trädgårdsföretag, %, (3)
  5. Jorddisponering: TOTALT JORDDISPONERING 4), TOTALT JORDBRUKSAREAL, Utnyttjad jordbruksareal, Arrenderad (inkluderad i totalmängden av utnyttjad jordbruksareal), ..., Breakdown of farms accepting contract fields for cultivation (10)


 8. Antal jordbruks- och trädgårdsföretag enligt ekonomisk avkastning

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6144 Ändrad senast: 2023-11-30 Uppdaterad: 2023-11-30

  1. Gårdens standardoutput: 2 000 - < 4 000 e, 4 000 - < 8 000 e, 8 000 - < 15 000 e, 15 000 - < 25 000 e, ..., Totalt (gårdar) (10)
  2. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2023 (14)


 9. Antal jordbruks- och trädgårdsföretag enligt åkerstorleksgrupp

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5503 Ändrad senast: 2023-11-30 Uppdaterad: 2023-11-30

  1. Utnyttjad jordbruksareal: 0-5 ha, 5-10 ha, 10-15 ha, 15-25 ha, ..., Totalt (gårdar) (10)
  2. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2023 (11)


 10. Antal jordbrukare på gårdar i privat ägoförhållande enligt jordbrukarens ålder

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17258 Ändrad senast: 2023-11-30 Uppdaterad: 2023-11-30

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2023 (14)
  2. NTM-central: HELA LANDET, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Åland (17)
  3. Åldersklasser totalt: ÅLDERSKLASSER TOTALT, -24, 25-29, 30-34, ..., 70- (12)


 11. Medelålder för jordbrukare efter juridisk form

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9056 Ändrad senast: 2023-11-30 Uppdaterad: 2023-11-30

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)
  2. NTM-central: HELA LANDET, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Åland (17)
  3. Juridisk form: TOTALT (alla jordbrukare), Privat person, Jordbrukssammanslutning, Dödsbo, ..., Övriga (7)


 12. Jordbrukarnas medelåldern enligt produktionsinriktning

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13431 Ändrad senast: 2023-11-30 Uppdaterad: 2023-11-30

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)
  2. NTM-central: HELA LANDET, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Åland (17)
  3. Produktionsinriktning: TOTALT (produktionsinriktning), Spannmålsodling, Övrig växtodling, Växthusproduktion, ..., Blandad produktion (12)