1. Produktion av ägg månatligen (kg)

    Storlek: 26642 Uppdaterad: 2020-08-10


  2. Totalproduktion av ägg (milj. kg)

    Storlek: 12107 Uppdaterad: 2020-02-07