Till toppen

Skörden av odlingsväxter

Välj variabler

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1999 , 2000 , 2001 ,

Valda 1 Totalt 23

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanHELA LANDET , Nyland , Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 17

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanVete totalt 1) , .Höstvete , .Vårvete 1) ,

Valda 0 Totalt 44

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Skördeuppgifterna om rybs och raps år 2016 har korrigerats 23.3.2018. I tabellen används statistikårets områdesindelning. Senaste år: preliminär uppgift.

Parameter

Skördad areal* (1 000 ha)

* Före år 2016: Areal som beräknats genom att från odlingsarealen avdra helt förstörd areal (som inte bärgats). Från och med 2016: estimerad skördeareal.

Odlingsväxt

Vete totalt 1)

1) Exkl. färsk spannmål (helsädesensilage och ensilerad spannmål).

.Vårvete 1)

1) Exkl. färsk spannmål (helsädesensilage och ensilerad spannmål).

Råg 2)

2) Inkl. höst- och vårråg.

Korn totalt 1)

1) Exkl. färsk spannmål (helsädesensilage och ensilerad spannmål).

.Foderkorn 1)

1) Exkl. färsk spannmål (helsädesensilage och ensilerad spannmål).

Havre 1)

1) Exkl. färsk spannmål (helsädesensilage och ensilerad spannmål).

Blandsäd totalt 1)

1) Exkl. färsk spannmål (helsädesensilage och ensilerad spannmål).

.Blandsäd (stråsäd) 1)

3) Inkl. blandade grödor: proteingrödor och spannmål.

.Blandsäd (baljväxt + stråsäd) 3)

3) Inkl. blandade grödor: proteingrödor och spannmål.

Oljelin

4) Från arealen avdragen utsådd areal under skördeåret.

.Stärkelsepotatis

5) Sättpotatis och övrig potatis.

Sockerbeta

11) Exkl. ensilage

Ärter, ensilage

11) Exkl. ensilage

Torrhö

6) Areal som gav skörd året innan statistikår (skörden bärgad på våren av statistikår).

Rörflen 6)

7) Inkl. 1:a skördens areal och total skörden.

Ensilage, totalt 7)

7) Inkl. 1:a skördens areal och total skörden.

.Förtorkat ensilage 7)

7) Inkl. 1:a skördens areal och total skörden.

.Ensilage, färskensilering 7)

7) Inkl. 1:a skördens areal och total skörden.

Grönfoder 7)

8) Inkl. helsädesensilage och ensilerad spannmål: vårvete, korn, havre och blandsäd.

Färsk spannmål totalt 8)

9) Inkl.helsädes ensilage av vårvete, korn, havre och blandsäd.

.Helsädesensilage 9)

10) Inkl. ensilerad spannmål av vårvete, korn, havre och blandsäd.

.Ensilerad spannmål 10)

7) Inkl. helsädesensilage och ensilerad spannmål: vårvete, korn, havre och blandsäd.