Till toppen

Statistikdatabas

The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. Skörden av odlingsväxter enligt landskap

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1444666 Ändrad senast: 2024-02-20 Uppdaterad: 2024-02-20

  1. År: 1999, 2000, 2001, 2002, ..., 2023 (25)
  2. Landskap: HELA LANDET, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Åland (20)
  3. Parameter: Skörd (milj. kg), Hektarskörd (kg/ha), Skördad areal (1 000 ha), Skördepotential (kg/ha), (4)
  4. Odlingsformer: TOTALT, Konventionell, Ekologisk, (3)
  5. Odlingsväxt: Vete totalt 1), .Höstvete, .Vårvete, Rågvete, ..., Sädesgrönfodern till ensilage (47)


 2. Spannmålskördens kvalitet enligt landskap

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 40945 Ändrad senast: 2024-02-14 Uppdaterad: 2024-02-14

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. Landskap: HELA LANDET, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Åland (20)
  3. Parameter: Skörd som uppfyller kvalitetskriterierna (milj. kg), Kvalitet % (andel av växtartens totalskörd), (2)
  4. Art: VETE TOTALT 1), Höstvete 1), Vårvete 1), RÅG 2), ..., HAVRE, hektolitervikt > = 58 kg (8)


 3. Skörd 1920- (milj. kg)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19047 Ändrad senast: 2024-02-14 Uppdaterad: 2024-02-14

  1. År: 1920, 1921, 1922, 1923, ..., 2023 (104)
  2. Art: Vete, Råg, Korn, Havre, ..., Ensilage (13)


 4. Skördeuppskattning

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 26208 Ändrad senast: 2024-02-14 Uppdaterad: 2024-02-14

  1. År: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2023 (21)
  2. Tidpunkt: Uppskattning 1, Uppskattning 2, Slutlig, (3)
  3. Parameter: Skörd (milj. kg), Skördad areal* (1 000 ha), Hektarskörd (kg/ha), (3)
  4. Odlingsväxt: Vete totalt, .Höstvete, .Vårvete, Råg, ..., Ensilage, totalt (14)