Till toppen

Grönsaksodling på friland / totalproduktion

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanHELA LANDET , Nyland , Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 17

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanTOTALT (art) , Trädgårdsärt , Buskböna ,

Valda 0 Totalt 35

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Inkl. kontraktsproduktion för industrin.
Om samma areal använts flera gånger till flera kulturer av grönsaker med kort växttid, har också arealen antecknats flera gånger.

Art

Matlök 1)

1) I 'totalt'-siffrorna ingår också potatis odlad under täckmaterial och frökryddor.

Isbergssallat 2)

2) I 'totalt'-siffrorna ingår också potatis odlad under täckmaterial och frökryddor.