1. Trädgårdsföretagens antal och areal

  Storlek: 39549 Uppdaterad: 2020-06-11


 2. Fördelning av frilandsproduktion

  Storlek: 46041 Uppdaterad: 2020-06-11


 3. Fördelning av växthusproduktion

  Storlek: 47449 Uppdaterad: 2020-06-11


 4. Matproduktion på friland

  Storlek: 187888 Uppdaterad: 2020-05-28


 5. Matproduktion i växthus

  Storlek: 89468 Uppdaterad: 2020-06-02


 6. Prydnadsväxter i växthus

  Storlek: 135073 Uppdaterad: 2020-05-20 7. Grönsaksodling på friland / totalproduktion

  Storlek: 61656 Uppdaterad: 2019-04-16 8. Grönsaksodling i växthus (utan grönsaker i kruka)

  Storlek: 31096 Uppdaterad: 2019-03-26


 9. Grönsaksodling i växthus / grönsaker i kruka

  Storlek: 12172 Uppdaterad: 2019-03-26


 10. Grönsaksodling i växthus året runt

  Storlek: 5463 Uppdaterad: 2019-03-26


 11. Bär- och fruktodling på friland / totalproduktion

  Storlek: 42651 Uppdaterad: 2019-03-26 12. Bärodling i växthus

  Storlek: 7795 Uppdaterad: 2019-05-03


 13. Ekologisk odling (grönsaker, bär, äppel)

  Storlek: 8033 Uppdaterad: 2020-06-02


 14. Plantskole- och snittblomsterodling på friland

  Storlek: 13725 Uppdaterad: 2019-03-26


 15. Produktion av odlade svampar (1 000 kg)

  Storlek: 6111 Uppdaterad: 2020-05-26


 16. Lökblommor i växthus

  Storlek: 11075 Uppdaterad: 2019-03-26


 17. Krukväxter i växthus

  Storlek: 19570 Uppdaterad: 2019-03-26


 18. Utplanteringsväxter i växthus

  Storlek: 16715 Uppdaterad: 2019-03-26


 19. Ampelväxter i växthus

  Storlek: 16590 Uppdaterad: 2019-03-26


 20. Snittblommor och snittgrönt i växthus

  Storlek: 8984 Uppdaterad: 2019-03-26


 21. Förbrukning av energi i växthusföretagen

  Storlek: 7309 Uppdaterad: 2019-02-20