1. Utnyttjad jordbruksareal enligt NTM-central

    Storlek: 71842 Uppdaterad: 2020-07-14


  2. Utnyttjad jordbruksareal enligt kommun

    Storlek: 556390 Uppdaterad: 2020-07-14


  3. Åkerarealens användning 1910 och 1920-

    Storlek: 26592 Uppdaterad: 2020-07-14