Till toppen

Producentpris på mjölk årligen

Välj variabler

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1994 , 1995 , 1996 ,

Valda 1 Totalt 28

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanProducentpris i medeltal (c/l) 1) , Normmjölkens pris, kvalitetsklass E (c/l) 2) , Normmjölkens pris, kvalitetsklass I (c/l) 3) ,

Valda 0 Totalt 7

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Producentpris på mjölk i medeltal i 2018 har korrigerats 14.2.2019.

Pris

Producentpris i medeltal (c/l) 1)

1) Priset som i medeltal har betalats åt mjölkproducenter för mjölk. Alla pristillägg och avgifter har beaktas i priserna. I priset ingår inte produktionsstöd eller efterlikvider som utbetalats efter kalenderåret. Moms 0 %.

Normmjölkens pris, kvalitetsklass E (c/l) 2)

2) Grundpriset för E-klass mjölk, som innehåller 4,3 % fett och 3,3 % protein. Säsongtillägg/-avdrag och kvalitetstillägg för E-klass har beaktas i priset. Moms 0 %.

Normmjölkens pris, kvalitetsklass I (c/l) 3)

3) Grundpriset för I-klass mjölk, som innehåller 4,3 % fett och 3,3 % protein. Säsongtillägg/-avdrag och kvalitetsavdrag för I-klass har beaktas i priset. Moms 0 %.

Produktionsstöd (c/l) 4)

4) Inkluderar t. ex. nordligt stöd samt till 2014 också nationellt stöd till Södra-Finland.

Tillskott (c/l) 5)

5) Kooperativt tillskott, som mejeriet i efterskott betalar åt sina leverantörer.