Arealen av skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten 1950- (ha)
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

år Markera minst ett värde

Totalt 70 Valda

Sök

arbetstyp Markera minst ett värde

Totalt 25 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Tilaston kotisivu
Enhet
ha, km
Skapad datum
2015-03-24
Källa
SVT: Luonnonvarakeskus, Metsänhoito- ja metsänparannustyöt
Matris
Luke_Met_Mhoitoty_06
Databas
Luke/Tilastot
Fotnoter

Fotnoter

arbetstyp
Slyröjning (1950-)
En del av skogsindustrins och statens iståndsättning av ungskogar innehåller i slyröjning åren 1994-2006.
Arealerna för ogräsbekämpning ingår i vården av plantbestånd åren 1957-2000.
Iståndsättningsdikning, areal (1953-)
Åren 1950-1970 dikesröjning.
Åren 1950-1998 och från år 2009 har arealerna för iståndsättningsdikning beräknats utifrån de statistikförda dikesarealerna.
Åren 1950-1988 användes 270 meter som motsvarighet till en hektar dikesmark och från år 2009 används 280 meter.
Åren 1989-2008 anmäldes arealerna av statistiklämnare.
Iståndsättningsdikning, km (1953-)
Åren 1950-1970 dikesröjning.
Åren 1950-1998 och från år 2009 har arealerna för iståndsättningsdikning beräknats utifrån de statistikförda dikesarealerna.
Åren 1950-1988 användes 270 meter som motsvarighet till en hektar dikesmark och från år 2009 används 280 meter.
Åren 1989-2008 anmäldes arealerna av statistiklämnare.
Anläggning av skogsvägar (1952-)
Fram till år 1990 och åren 1993-1994 ingår grundförbättring av skogsbilvägar delvis i anläggning av skogsbilvägar.
Grundförbättring av skogsvägar (1991-)
Fram till år 1990 och åren 1993-1994 ingår grundförbättring av skogsbilvägar delvis i anläggning av skogsbilvägar.