Plantexporten av skogsträ mellan Finland och medlemsstater av Europeiska Unionen på plantningsår (st) 2003-
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

planteringsår Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök

trädslag Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

kategori av skogsodlingsmaterial Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

År = mogningsåren av frö
Kategorier:
Individutvalt: Frön är samlat från fröplantage, vilka klon är valt på grund av utseende av föräldraträd.
Känd härkomst: Frön är samlat från en frökällä eller beståndet som är i en frötäktsområde.
Beståndsutvalt: Frön är samlat från en frötäkstområde på grund av utseende från et registerat fröstäktsbestånd.
Testat: Frön är samlat från ett fröplantag, vilkas kloner är valt på grund av testresultat.
Andra trädslager innehåller bl. a. masurbjörk, ek, sibirisk lärk och klibbal.
Mera information om Eviras frö- och plantstatistik

Information

Enhet
kpl
Kontakt
Tilaston kotisivu
Skapad datum
2015-03-24
Källa
Livsmedelssäkerhetsverket, Evira
Matris
Luke_Met_Mhoitoty_16
Databas
Luke/Tilastot