Till toppen

Statistikdatabas

The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. Skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten 2015-

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 125715 Ändrad senast: 2016-08-31 Uppdaterad: 2022-12-02

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Prisområderna: HELA LANDET, Etelä-Suomi, Keski-Suomi, Savo-Karjala, ..., Ahvenanmaa (9)
  3. Arbetstyp: Hyggesrensning före slutavverkning, Hyggesrensning vid beståndsvårdande avverkning, Fläckupptagning, Skogsharvning, ..., Planering av skogsförbättringsarbetena (29)
  4. Skogsägargruppen: Privata skogsägare osv., Skogindustri och Stat, Alla skogsägargruppen, (3)
  5. Arealen eller kostnader: Arealen, Kostnad i medeltal, Totala kostnader, (3)


 2. Skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten per landskap

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 82798 Ändrad senast: Uppdaterad: 2022-12-02

  1. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. Arealen eller kostnader: Arealen, Kostnad i medeltal, Totala kostnader, (3)
  3. Arbetstyp: Hyggesrensning före slutavverkning, Hyggesrensning vid beståndsvårdande avverkning, Fläckupptagning, Skogsharvning, ..., Planering av skogsförbättringsarbetena (29)
  4. Landskap: 1 Nyland, 2 Egentliga Finland, 4 Satakunta, 5 Egentliga Tavastland, ..., HELA LANDET (20)


 3. Arealen av skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten 1950- (ha)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 26301 Ändrad senast: Uppdaterad: 2022-12-02

  1. år: 1950, 1951, 1952, 1953, ..., 2021 (72)
  2. arbetstyp: Hyggesrensning före slutavverkning (1950-), Hyggesrensning vid beståndsvårdande avverkning (2001-), Hyggesbränning (1950-), Markberedning totalt (1950-), ..., Grundförbättring av skogsvägar (1991-) (25)


 4. Avverkningsarealen per landskap (utifrån anmälningar om användning av skog, ha)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 48078 Ändrad senast: Uppdaterad: 2021-09-30

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2020 (12)
  2. Skogsägargruppen: Alla, Privata ägare osv., Andra, (3)
  3. Avverkningsmetod: Avverkningsarealen, Första gallring, Senare gallringar, Avverkning av frö- och skärmträd, ..., Annan avverkning (8)
  4. Landskap: 1 Nyland, 2 Egentliga Finland, 4 Satakunta, 5 Egentliga Tavastland, ..., HELA LANDET (20)


 5. Arealen av skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten 1950-2017 (ha)

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 891529 Ändrad senast: 2015-03-24 Uppdaterad: 2019-09-25

  1. År: 1950, 1951, 1952, 1953, ..., 2018 (69)
  2. Skogscentralen: HELA LANDET, 0 Åland, 1 Kusten, 2 Sydvästra Finland, ..., 13 Lappland (15)
  3. Arbetstyp: Hyggesrensning före slutavverkning, Fläckupptagning, Skogsharving, Högläggning, ..., Grundförbättring av skogsvägar, km (41)
  4. Skogsägargruppen: Privata skogsägare osv., Skogindustri, Stat, Alla skogsägargruppen, (4)


 6. Kostnad av skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten i medeltal 2002-2014

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 61168 Ändrad senast: 2015-03-24 Uppdaterad: 2018-12-03

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2014 (13)
  2. Områdena av skogscentralen: HELA LANDET, 0 Åland, 1 Kusten, 2 Sydvästra Finland, ..., 13 Lappland (15)
  3. Arbetstyp: Hyggesrensning, Fläckupptagning, Skogsharvning, Högläggning, ..., Grundförbättring av skogsvägar, e/km (18)
  4. Skogsägargruppen: Privata ägare osv., Skogsindustri, Stat, (3)


 7. Totala kostnader av skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten 2002-2014

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 97880 Ändrad senast: 2015-03-24 Uppdaterad: 2018-12-03

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2014 (13)
  2. Områdena av skogscentralen: HELA LANDET, 0 Åland, 1 Kusten, 2 Sydvästra Finland, ..., 13 Lappland (15)
  3. Arbetstyp: Hyggesrensning, Fläckupptagning, Skogsharvning, Högläggning, ..., Andra kostnaderna (24)
  4. Skogsägargruppen: Privata ägare osv., Skogsindustri, Stat, Alla, (4)