Till toppen

Utrikeshandeln per länder och per år

Välj variabler

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1996 , 1997 , 1998 ,

Valda 1 Totalt 24

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanHELA VÄRLDEN , .EUROPA , ..EUROPEISKA UNIONEN ,

Valda 0 Totalt 221

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanALLA VAROR , .PRODUKTER AV SKOGSSEKTORN , ..RUNDVIRKE OCH TRÄAVFALL ,

Valda 0 Totalt 74

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Indikator

Kvantitet, enhet

Rundvirke och träavfall och trävaruindustrin*: 1000 m³. *Förutom träfiberskivor: 1000 t
Massa- och pappersindustrin: 1000 t.