Till toppen

Rotpriser per vecka

Välj variabler

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1997/05 , 1997/06 , 1997/07 ,

Valda 1 Totalt 1 334

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanHELA LANDET , Södra Finland , Mellersta Finland ,

Valda 0 Totalt 11

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanTalltimmer , Grantimmer , Björktimmer ,

Valda 0 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Priset för en vecka är kalkylerad som medeltal av de fyra senaste veckorna.
Uppgifterna i denna databastabell har producerats av Skogsindustrin rf. Helheten ingår inte i Naturresursinstitutets statistikproduktion och statistiktjänsten ansvarar inte för dess innehåll.
Källa: Skogsindustrin rf.

Vecka: 2015/52

Innehåller också virkeshandeln under 2015/53.

Vecka: 2016/02

Innehåller också virkeshandeln under 2016/01.

Vecka: 2017/02

Innehåller också virkeshandeln under 2017/01.

Vecka: 2018/02

Innehåller också virkeshandeln under 2018/01.

Vecka: 2019/02

Innehåller också virkeshandeln under 2019/01.

Vecka: 2020/02

Innehåller också virkeshandeln under 2020/01.

Vecka: 2021/02

Innehåller också virkeshandeln under 2021/01.

Vecka: 2022/02

Innehåller också virkeshandeln under 2022/01.