Skogsbeståndens skogsvårdsmässig kvalitet på skogsmark i virkesproduktion (% av areal)
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

inventering Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

landskap Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

utvecklingsklass Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

skogsvårdsmässig kvalitet Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
tietopalvelu@luke.fi
Enhet
%
Skapad datum
2017-02-22
Källa
Luonnonvarakeskus, Metsävarat
Matris
Luke_Met_Mvarat_1.15
Databas
Luke/Tilastot
Fotnoter

Fotnoter

skogsvårdsmässig kvalitet
GOD: Trädslaget är lämpligt för växtplatsen och trädbeståndets skötsel har varit förenlig med bra skogsskötsel. Dominerande kronskiktets virkesförråd är lämpligt tätt och jämnt. NÖJAKTIG: Virkesförrådet kan nästan helt utnyttja jordgrundens tillväxtkapacitet. FÖRSVARLIG: Virkesförrådet är för glest eller det finns orsaker som klart försämrar virkesförrådets struktur, såsom mindre värdefullt trädslag, skador eller träd med dåligt teknisk kvalitet. Försenad avverkning eller annan åtgärd kan också försämra virkesförrådets kvalitet till försvarlig. I UNDERPRODUKTION: Trädbeståndets förnyelse har blivit betydligt försenad eller har misslyckats. Trädbeståndets virkesproduktion går klart under ståndortens produktionskapacitet. Orsaken kan vara ett olämpligt trädslag för växtplatsen, skador, glest virkesförråd, hög ålder, trädbeståndets teknisk kvalitet etc. Virkesförrådet som är underproduktiv behöver antingen förnyas direkt eller det kan låtas växa en tid för att ta vara på den kortsiktiga värdeökningen, men inte till omloppstidens slut.
inventering: RST 12 (2014-2018) , landskap: Lappland
RST12:s mätningar gjordes inte i området Enontekis, Enare och Utsjoki. Resultaten för området baserar sig på RST11.