Virkesförrådets medelvolym på skogsmark i virkesproduktion fördelad på utvecklingsklasser (m³/ha)
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

inventering Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

landskap Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

utvecklingsklass Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
tietopalvelu@luke.fi
Enhet
m³/ha
Skapad datum
2017-02-22
Källa
Luonnonvarakeskus, Metsävarat
Matris
Luke_Met_Mvarat_1.23
Databas
Luke/Tilastot
Fotnoter

Fotnoter

utvecklingsklass
Utvecklingsklass beskriver virkesförrådets utvecklingsfas ur skogsvårdens och trädproduktionens synvinkel.
utvecklingsklass
Kal förnyelseyta
Trädlösa eller nästan trädlösa förnyelseytor efter kalavverkning. Skärmträd eller klena träd som inte är utvecklingsdugliga eller naturvårdsträd kan förekomma.
Yngre plantbestånd
Plantbestånd vars medelhöjd är lägre än 1,3 meter.
Äldre plantbestånd
Plantbestånd vars medelhöjd är högre än 1,3 meter, men diametern på brösthöjd normalt är under 8 och på de grövsta träden högst cirka 10 cm.
Klenare gallringsbestånd
Bestånd i gallringsfas, huvudparten av avverkat virke är massaved.
Grövre gallringsbestånd
Bestånd i gallringfas, största delen av stammarna fyller timmerdimensionerna.
Förnyelsemoget bestånd
Bestånd vars följande avverkning är en förnyelseavverkning.
Skärmträdsställning
Förnyelseavverkningen är gjort och det har kvarlämnats 150-300 träd/hektar för att sörja för plantuppslaget.
Fröträdsställning
Förnyelseavverkningen är gjort och det har kvarlämnats 30-150 träd/hektar för att frösätta förnyelseytan.
Olikåldrigt bestånd
Hakkuilla eri-ikäisrakenteiseksi muuttunut tai muuttumassa oleva metsikkö.
inventering: RST 12 (2014-2018) , landskap: Lappland
RST12:s mätningar gjordes inte i området Enontekis, Enare och Utsjoki. Resultaten för området baserar sig på RST11.