Skadeorsak av kvalitetsnedsättande skador på skogsmark i virkesproduktion (%)
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

inventering Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

landskap Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

skadeorsak Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
tietopalvelu@luke.fi
Enhet
%
Skapad datum
2017-02-22
Källa
Luonnonvarakeskus, Metsävarat
Matris
Luke_Met_Mvarat_2.15
Databas
Luke/Tilastot
Fotnoter

Fotnoter

skadeorsak
Skador kan minska trädbeståndets kvalitet, bland annat om virkeskvalitet och/eller -kvantitet minskas väsentligt av skadorna eller om trädbeståndet blir för glest efter avverkning av skadade träd. På tvåskiktade bestånd har skador av bara det dominerande skiktet tagits till hänsyn.
skadeorsak
Abiotiska skador
Abiotiska skador orsakas av vind, snö, köld, frost, torrhet, blöthet, näringsobalans och skogsbrand.
inventering: RST 12 (2014-2018) , landskap: Lappland
RST12:s mätningar gjordes inte i området Enontekis, Enare och Utsjoki. Resultaten för området baserar sig på RST11.