1. Ägoslag på skogsbruksmark (1000 ha)

  Storlek: 17654 Uppdaterad: 2019-11-20


 2. Momarker och torvmarker på skogsbruksmark

  Storlek: 13469 Uppdaterad: 2019-11-20


 3. Dikningssituation på skogsbruksmark (1000 ha)

  Storlek: 15321 Uppdaterad: 2019-11-20 4. Skogsbruksmark fördelad på ägargrupper (1000 ha)

  Storlek: 12624 Uppdaterad: 2019-11-20


 5. Skogsmark fördelad på ägargrupper (1000 ha)

  Storlek: 11941 Uppdaterad: 2019-11-20 6. Skogsmark fördelad på åldersklasser (1000 ha)

  Storlek: 16949 Uppdaterad: 2019-11-20


 7. Virkesförrådets medelvolym på skogsmark (m³/ha)

  Storlek: 10652 Uppdaterad: 2019-11-20


 8. Biomassan av levande träd på skogs- och tvinmark (mn t)

  Storlek: 11952 Uppdaterad: 2019-11-20


 9. Medelvolym död ved på skogsmark (m³/ha)

  Storlek: 9998 Uppdaterad: 2019-11-20