1. Ägoslag på skogsbruksmark (1000 ha)

    Uppdaterad: 2018-11-15