Till toppen

Enhetkostnader för maskinell drivning på avverkningsmetoder

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 22

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Uppgifterna baserar sig på statistiken över drivning och fjärrtransport av rundvirke, som sammanställs av Metsäteho Oy.
I drivningsstatistiken ingår inte avverkning inom leveransförsäljning i enskilda skogar.

avverkningsmetod

Till maskinell drivning räknas närtransport både efter maskinell avverkning och maskinell averkning och avverkning med motorsåg.