Till toppen

Viltbytet

Välj variabler

Sökfält för att markera värden i listanHELA LANDET , Södra Tavastland , Norra Tavastland ,

Valda 0 Totalt 19

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanSkogshare , Fälthare , Kanin (2005-) ,

Valda 0 Totalt 54

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1996 , 1997 , 1998 ,

Valda 1 Totalt 25

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Fångstmängderna för hjortdjur, övriga klövdjur, stora rovdjur och sälar samt övriga arter som omfattas av anmälningsskyldighet har uppgetts av Finlands viltcentral.
Fångsten av vitsvanshjort, skogsren, dovhjort och rådjur har givits per jaktår. Arter som omfattas av tillståndsplikt och anmälningsskyldighet (hjortdjur, stora rovdjur etc.) har rapporterats på individnivå.
Övriga arter har rapporterats med en noggrannhet på 100 individer. Årtalet efter arten anger det år då rapporteringen för arten eller artgruppen i fråga inleddes (t.ex. 2003-) eller avslutades (t.ex. -2002).
0 = inga alls eller under 50 stycken
- = uppgifter saknas, fångsten av arten i fråga ingår i andra grupper (t.ex. bläsanden ingick i artgruppen andra sjöfåglar fram till 2003)
.. = uppgifter saknas, fångsten av arten i fråga har inte bedömts under året och/eller i området i fråga
*Uttern ingår inte i artgruppen för pälsdjur
**Kråkan, skatan och måsarna är icke fridlysta arter