Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Utveckling av kväve- och fosforbalansen (kg/ha) enligt NTM-central

Välj variabler

2023-01-17
kg/ha
2016-05-09
Naturresursinstitutet
Luke_Ind_NPtase_01
Luke/Tilastot
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanHELA LANDET , Nyland , Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 17

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1985 , 1986 , 1987 ,

Valda 1 Totalt 37

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Den regionala kvävebalansen eller fosforbalansen beskriver skillnaden mellan den kväve- eller fosformängd som getts i handelsgödseln, stallgödseln och utsädet och den mängd som försvunnit från åkern med en skörd. Hela landets balanser innehåller därtill avloppsslam, fruktsaft från potatisindustri, biologisk kvävebindning, kvävenedfall samt avgången av näringsämnen på grund av bärgning eller bränning av halm. Hela landets balanser har beräknats enligt Eurostats beräkningsmetod.
Åland ingår i hela landets värden, men i regionala balanser först från och med år 2015.