Till toppen

Bioekonomins varuexport

Välj variabler

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanLIVSMEDELSSEKTOR TOTALT , .Jordbruk , .Fiske och vattenbruk ,

Valda 0 Totalt 24

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2010 , 2011 , 2012 ,

Valda 1 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Exportmängder av bioekonomivaror baserar sig på på CPA-klassificeringen (European Classification of Products by Activity), som är EU:s näringsgrensorienterade klassifikation för varor. Exporten av bioekonomins serviceverksamhet ingår ej i statistiken.

år

2018*

* Preliminära uppgifter (Juni 2020).

2019*

* Preliminära uppgifter (Juli 2021).