Alkuun
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Valitse muuttujat

Suojelualueet, talousmetsien monimuotoisuuden suojelukohteet ja luontoarvojen suojelua tukevat alueet, koko maa (1 000 ha)

Valitse muuttujat

26.9.2019
1 000 ha, %-osuus
12.9.2016
SVT: Luonnonvarakeskus, Metsien suojelu
Luke_Met_Suojelu_01
Luke/Tilastot
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 3

Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.MAALUOKAN KOKONAISALA , 1A+1B+1C+2A+2B SUOJELLUT METSÄT, YHTEENSÄ , .1.A+1B+1C LAKISÄÄTEISET SUOJELUALUEET, YHTEENSÄ ,

Valittu 0 Yhteensä 12

Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Metsämaa , Kitumaa , Metsä- ja kitumaa, yhteensä ,

Valittu 0 Yhteensä 8

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 2

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 100 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 10 000 riviin ja 100 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 100 000
Vuoden 2016 metsätalousmaan pinta-ala perustuu valtakunnan metsien 11. inventointiin (VMI 11) vuosilta 2009-2013.
Vuoden 2019 koko maan, Etelä-Suomen ja Pohjois-Suomen pinta-alatiedot on laskettu vuosina 2014-2017 tehdyistä VMI12:n mittauksista. Maakunnittaiset tulokset on laskettu viiden viimeisen vuoden eli vuosina 2013-2017 tehdyistä VMI11-VMI12 -mittauksista.
Ahvenanmaalla ja Ylä-Lapissa on tehty toistaiseksi vain VMI11:n mittaukset.

vuosi

2022

Metsätalousmaan pinta-ala perustuu valtakunnan metsien inventointiin 12/13 (VMI 12/13) vuosilta 2016-2020.