Alkuun
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Valitse muuttujat

Sisävesien kaupalliset kalastajat 2016-

Valitse muuttujat

20.10.2023
henkilöä
22.11.2018
SVT: Luonnonvarakeskus, Kaupallinen kalastus sisävesillä
Luke_Kal_Kausisv_01b
Luke/Tilastot
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 2

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.YHTEENSÄ (ELY-keskus) , Uusimaa , Varsinais-Suomi ,

Valittu 0 Yhteensä 12

Valinnainen muuttuja

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2016 , 2017 , 2018 ,

Valittu 1 Yhteensä 7

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 100 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 10 000 riviin ja 100 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 100 000
Taulukko kuvaa sisävesien kaupallisten kalastajien rekisterissä olevien toimijoiden ja kaupallista kalastusta harjoittaneiden kalastajien määriä vuodesta 2016 alkaen. Rekisterissä olevien toimijoiden määrä on tilanne vuoden lopussa, kalastusta harjoittaneiden kalastajien määrä on arvio tilastovuoden aikana vähintään kerran kalastaneiden lukumäärästä. Alueellinen jaottelu perustuu vuoteen 2014 saakka voimassa olleeseen Ely-keskusten kalatalousyksikköjakoon. Lisäksi tiedot on eritelty kalastajaryhmittäin. Kalastajat, joiden itse pyytämän kalan tai siitä jalostettujen kalastustuotteiden myynnistä kolmen viimeksi kuluneen tilikauden aikana kertyneen liikevaihdon keskiarvo ylittää 10 000 euroa, muodostavat niin sanotun I-ryhmän. Muut kalastajat kuuluvat II-ryhmään.
Sisävesien kaupallinen kalastus tilastoidaan vuodesta 2016 lähtien joka vuosi. Silloin kaupallisen kalastuksen tilastointi muuttui kalastuslain uudistuksen seurauksena, ja kaikkien myyntitarkoituksessa kalastaneiden henkilöiden oli liityttävä Varsinais-Suomen Ely-keskuksen ylläpitämään kaupallisten kalastajien rekisteriin.
Saaliin arvo on laskettu vastaajien ilmoittamien lajikohtaisten keskihintojen perusteella ilman arvonlisäveroa.

Kaupalliset kalastajat

Rekisteröityneet toimijat

Rekisteröityneiden kalastajien lukumäärää korjattu 26.4.2023.