Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Utrikeshandeln per länder och per år

Välj variabler

2023-10-04
milj. euro, 1000 m3, 1000 t
2015-04-02
FOS: Naturresursinstitutet, Skogsindustrins utrikeshandel, Tullen
Luke_Met_Ulkauppa_03
Luke/Tilastot
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1996 , 1997 , 1998 ,

Valda 1 Totalt 27

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanHELA VÄRLDEN , .EUROPA , ..EUROPEISKA UNIONEN ,

Valda 0 Totalt 253

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanALLA VAROR , .PRODUKTER AV SKOGSSEKTORN , ..RUNDVIRKE OCH BIPRODUKTTRÄD ,

Valda 0 Totalt 89

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Till år 2021 produkten ’Annat träavfall’ innehåller träbriketter, agglomerat trä, sågspån och träavfall.
Konstruerat konstruktionsvirke innehåller till år 2021 i gruppen ’Andra produkter av trävaruindustrin’.

Indikator

Kvantitet, enhet

Rundvirke och träavfall och trävaruindustrin*: 1000 m³. *Förutom träfiberskivor och konstruerat konstruktionsvirke : 1000 t
Massa- och pappersindustrin: 1000 t.