Verti Map Graphics
Skörden av odlingsväxter
NTM-central
År
Parameter
Art

Välj färgen

OK Återkalla

Exportera Verti MapGraphics

Andra optioner
Utskrivningsformaten
Regionnamn på kartan
Objekten Rubriken (valfritt)
kartan
histogrammet

Välj positionen

North west North North east
West None East
South west South South east

Klassificering

Klassificering metod
Klass antal
Dubbel skala
Tröskelvärde
Procenttal
Färger
Nedre gräns
OK Återkalla