Alkuun

Tilastotietokanta

The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. Nautapaikkojen jakautuminen navettatyypin mukaan

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 39453 Päivitetty: 10.11.2021 Tiedosto tallennettu 29.8.2022

  1. Vuosi: 2010, 2020, (2)
  2. ELY-keskus: KOKO MAA, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, ..., Ahvenanmaa (17)
  3. Navettatyyppi: Parsinavetta, parsipaikat, Parsinavetta, karsinapaikat, Pihatto, Muu karjarakennustyyppi, Ulkotarha (5)
  4. Lannankäsittely: Kiinteä lanta, Lietelanta, Kestokuivikepohja, Ulkotarha, (4)
  5. Nautaryhmä: Lypsylehmät, Muut naudat, Kaikki, (3)
  6. Tieto: Osuus kaikista nautapaikoista, %, Paikkamäärä, kpl/maatila, Osuus alueen nautakarjataloutta harjoittavista maatiloista, %, (3)


 2. Sikapaikkojen jakautuminen sikalatyypin mukaan

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 16164 Päivitetty: 10.11.2021 Tiedosto tallennettu 29.8.2022

  1. vuosi: 2010, 2020, (2)
  2. ELY-keskus: KOKO MAA, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, ..., Ahvenanmaa (17)
  3. Sikalatyyppi: Osittain rakolattiallinen sikala (lietelanta), Kokonaan rakolattiallinen sikala (lietelanta), Kuivikepohjasikala, Kiinteälattiallinen sikala (ei kuivikepohja) 1), ..., Ulkokasvatus (free range) (6)
  4. Sikaryhmä: Siitosemakot, Muut siat, Kaikki, (3)
  5. Tieto: Osuus kaikista sikapaikoista, %, Paikkamäärä, kpl/maatila, Osuus alueen sikataloutta harjoittavista maatiloista, %, (3)


 3. Vapaaporsituspaikat

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 5058 Päivitetty: Tiedosto tallennettu 29.8.2022

  1. Vuosi: 2020, (1)
  2. ELY-keskus: KOKO MAA, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, ..., Ahvenanmaa (17)
  3. Tieto: Osuus sikatiloista, % 1), Paikkamäärä, kpl/tila 2), (2)


 4. Kanapaikkojen (munivat kanat) jakautuminen kanalatyypin mukaan

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 9138 Päivitetty: 8.11.2021 Tiedosto tallennettu 29.8.2022

  1. Vuosi: 2010, 2020, (2)
  2. ELY-keskus: KOKO MAA, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, ..., Ahvenanmaa (17)
  3. Kanalatyyppi: Häkkikanala, Virikehäkkikanala, Osaritiläkanala, Kerroslattiakanala, ..., Muu kanalatyyppi (6)
  4. Tieto: Osuus kaikista kanapaikoista, %, Paikkamäärä, kpl/maatila, Osuus alueen kananmunantuotantoa harjoittavista maatiloista, %, (3)


 5. Nautojen ja sikojen pääsy jaloittelualueelle

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 4756 Päivitetty: 10.11.2021 Tiedosto tallennettu 6.9.2022

  1. Vuosi: 2020, (1)
  2. ELY-keskus: KOKO MAA, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, ..., Ahvenanmaa (17)
  3. Eläinryhmä: Lypsylehmät, Muut naudat, Siat (ei siitosemakot), (3)
  4. Tieto: Osuus tiloista, %, Osuus vuodesta, kk, (2)


 6. Lannan ja valumavesien kerääminen nautojen jaloittelualueilta ja ulkotarhoista

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 7114 Päivitetty: 10.11.2021 Tiedosto tallennettu 30.5.2022

  1. Vuosi: 2020, (1)
  2. ELY-keskus: KOKO MAA, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, ..., Ahvenanmaa (17)
  3. Alue: Jaloittelualue, Ulkotarha, (2)
  4. Keräämisaste: Lanta kerätään, Lanta kerätään osittain, Lantaa ei kerätä, Valumavedet kerätään, ..., Valumavesiä ei kerätä (6)
  5. Tieto: Osuus tiloista, % 1), (1)


 7. Nautojen laiduntaminen

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 6064 Päivitetty: 10.11.2021 Tiedosto tallennettu 30.5.2022

  1. Vuosi: 2010, 2020, (2)
  2. ELY-keskus: KOKO MAA, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, ..., Ahvenanmaa (17)
  3. Nautaryhmä: Lypsylehmät, Muut naudat, (2)
  4. Tieto: Laiduntavien tilojen osuus, % 1), Laidunkauden pituus, kk, Päivittäinen laitumellaoloaika, tuntia, (3)


 8. Lantavarastojen käyttö varastotyypeittäin ja tuotantosuunnittain

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 7592 Päivitetty: 30.5.2022 Tiedosto tallennettu 29.8.2022

  1. Vuosi: 2020, (1)
  2. Tuotantosuunta: YHTEENSÄ, Lypsykarjatalous, Naudanlihan tuotanto, Muu nautakarjatalous, ..., Muu tuotanto (8)
  3. Lantavarastotyyppi 1): Kiinteä lanta, ei katetta, Kiinteä lanta, vettä läpäisevä kate, Kiinteä lanta, vedenpitävä kate tai katto, Kiinteä lanta, kestokuivikepohja, ..., Muu lannansäilytystapa (9)
  4. Tieto: Varastotyyppiä käyttävien maatilojen osuus, % tiloista 2), Osuus maatilan varastoidusta lannasta, %, (2)


 9. Lantavarastojen käyttö varastotyypeittäin ja alueittain

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 8592 Päivitetty: 30.5.2022 Tiedosto tallennettu 29.8.2022

  1. Vuosi: 2020, (1)
  2. ELY-keskus: KOKO MAA, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, ..., Ahvenanmaa (17)
  3. Lantavarastotyyppi 1): Kiinteä lanta, ei katetta, Kiinteä lanta, vettä läpäisevä kate, Kiinteä lanta, vedenpitävä kate tai katto, Kiinteä lanta, kestokuivikepohja, ..., Muu lannansäilytystapa (9)
  4. Tieto: Varastotyyppiä käyttävien maatilojen osuus, % tiloista 2), Osuus maatilan varastoidusta lannasta, %, (2)


 10. Lantavarastotilan riittävyys

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 6467 Päivitetty: 30.5.2022 Tiedosto tallennettu 30.5.2022

  1. Vuosi: 2020, (1)
  2. ELY-keskus: KOKO MAA, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, ..., Ahvenanmaa (17)
  3. Lantavarastotyyppi 1): Kiinteän lannan varastot, Kestokuivikepohja, Lietelantasäiliöt, Lantavarastot eläinsuojan lattian alla, Muu lannansäilytystapa (5)
  4. Tieto: Lantavarastotilan riittävyys, kk 2), (1)


 11. Lannan käsittely (prosessointi) tilalla tuotantosuunnittain

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 6611 Päivitetty: 30.5.2022 Tiedosto tallennettu 6.9.2022

  1. Vuosi: 2016, 2020, (2)
  2. Tuotantosuunta: Lypsykarjatalous, Naudanlihan tuotanto, Muu nautakarjatalous, Sikatalous, ..., Muu tuotanto (7)
  3. Käsittelymenetelmä: Separointi (kiinteän aineksen mekaaninen erottaminen), Biokaasun tuotanto (mädätys), Ilmastus eli nestekompostointi, Kiinteän lannan kompostointi - aumassa (lantaa käännetään ja/tai ilmastetaan), ..., Muu lannankäsittelymenetelmä (7)
  4. Tieto: Osuus tilan lantamäärästä, % 1), Menetelmää käyttäneiden tilojen osuus, %, (2)


 12. Lannan käsittely (prosessointi) tilalla alueittain

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 8503 Päivitetty: 30.5.2022 Tiedosto tallennettu 6.9.2022

  1. Vuosi: 2016, 2020, (2)
  2. ELY-keskus: KOKO MAA, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, ..., Ahvenanmaa (17)
  3. Käsittelymenetelmä: Separointi (kiinteän aineksen mekaaninen erottaminen), Biokaasun tuotanto (mädätys), Ilmastus eli nestekompostointi, Kiinteän lannan kompostointi - aumassa (lantaa käännetään ja/tai ilmastetaan), ..., Muu lannankäsittelymenetelmä (7)
  4. Tieto: Osuus tilan lantamäärästä, % 1), Menetelmää käyttäneiden tilojen osuus, %, (2)


 13. Lannan luovutus ja vastaanotto alueittain

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 6846 Päivitetty: 30.5.2022 Tiedosto tallennettu 29.8.2022

  1. vuosi: 2016, 2020, (2)
  2. suunta: Tilalta/yrityksestä viety lanta, Tilalle/yritykseen tuotu lanta, (2)
  3. ELY-keskus: KOKO MAA, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, ..., Ahvenanmaa (17)
  4. tieto: Lantamäärä, milj. kg, Osuus tiloista, % 1), (2)
  5. lantalaji: Kiinteä lanta, Lietelanta, Yhteensä, (3)


 14. Lannan luovutus ja vastaanotto tuotantosuunnitain

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 6429 Päivitetty: 30.5.2022 Tiedosto tallennettu 29.8.2022

  1. vuosi: 2016, 2020, (2)
  2. suunta: Tilalta/yrityksestä viety lanta, Tilalle/yritykseen tuotu lanta, (2)
  3. tuotantosuunta: YHTEENSÄ, Viljanviljely, Muu kasvinviljely, Kasvihuonetuotanto, ..., Sekamuotoinen tuotanto (12)
  4. tieto: Lantamäärä, milj. kg, Osuus tiloista, % 1), (2)
  5. lantalaji: Kiinteä lanta, Lietelanta, Yhteensä, (3)