Alkuun
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Valitse muuttujat

Maaluokat metsätalousmaalla (1000 ha)

Valitse muuttujat

24.2.2017
1000 ha
22.2.2017
Luonnonvarakeskus, Metsävarat
Luke_Met_Mvarat_1.01
Luke/Tilastot
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.VMI 1 (1921-1924) , VMI 2 (1936-1938) , VMI 3 (1951-1953) ,

Valittu 1 Yhteensä 12

Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.KOKO MAA , ETELÄ-SUOMI , POHJOIS-SUOMI ,

Valittu 0 Yhteensä 22

Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Metsätalousmaa - Metsämaa , Metsätalousmaa - Kitumaa , Metsätalousmaa - Joutomaa ,

Valittu 0 Yhteensä 7

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 100 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 10 000 riviin ja 100 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 100 000

inventointi

VMI 1-VMI 3:n metsä- ja kitumaan luokitukset eivät täysin vastaa nykyisin käytettyä luokitusta.

maaluokka

Metsätalousmaa luokitellaan metsä-, kitu- tai joutomaaksi sen vuotuisen keskimääräisen puuntuotoskyvyn perusteella. Metsämaalla puuntuotoskyky on vähintään 1 m³/ha/vuosi, kitumaalla 0,1-1 m³/ha/vuosi ja joutomaalla pienempi kuin 0,1 m³/ha/vuosi. Metsätalousmaahan sisältyy myös luonnonsuojelualueiden metsätalousmaa.

inventointi

VMI 1 (1921-1924)

Luvut ovat laskettu Suomen nykyisten aluerajojen mukaan.

VMI 12/13 (2018-2022)

Koko maan, Etelä- ja Pohjois-Suomen tulokset laskettu VMI13:n vuosien 2019-2022 aineistosta. Ahvenanmaan maakunta mitattu vuonna 2018.

inventointi: VMI 12 (2014-2018) , maakunta: Lappi

Mittaukset on laskettu VMI12 aineistosta.VMI12: n mittauksia ei tehty Enontekiön, Inarin ja Utsjoen alueella, minkä osalta tulokset on laskettu VMI11:n aineistosta.