Till toppen

Matproduktion på friland

Välj variabler

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2014 , 2015 , 2016 ,

Valda 1 Totalt 7

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanHELA LANDET , Nyland , Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 17

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanTOTALT (art) , Trädgårdsärt , Buskböna ,

Valda 0 Totalt 51

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanAntal företag (st) , Area totalt (ha) , Icke skördemogen ung växtlighet (ha) ,

Valda 0 Totalt 7

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Inkl. kontraktsproduktion för industrin.

art

Matlök 1)

1) I 'totalt'-siffrorna ingår också potatis odlad under täckmaterial och frökryddor.

Isbergssallat 2)

2) I 'totalt'-siffrorna ingår också potatis odlad under täckmaterial och frökryddor.