Till toppen

Bärodling på friland / kontraktsproduktion för industrin

Välj variabler

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 19

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontraktsproduktionen för industrin är inkluredad i bärodlingens totalproduktionen.
Innehåller från år 2013 endast företag som överskrider det ekonomiska tröskelvärdet (SO 2 000 euro).