Till toppen

Ekologisk odling (grönsaker, bär, äppel)

Välj variabler

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2007 , 2008 , 2009 ,

Valda 1 Totalt 14

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanGRÖNSAKER PÅ FRILAND TOTALT , Trädgårdsärt , Vitkål ,

Valda 0 Totalt 14

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

År

2013 1)

1) Innehåller från år 2013 endast företag som överskrider det ekonomiska tröskelvärdet (SO 2 000 euro).

Parameter

Areal (ha) 2)

2) Bär och äppel: Skördemogen växtlighet.