Till toppen

Lökblommor i växthus

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanHELA LANDET , Nyland , Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 17

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanTOTALT 1) , Tulpan , Hyacint ,

Valda 0 Totalt 7

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Innehåller från år 2013 endast företag som överskrider det ekonomiska tröskelvärdet (SO 2 000 euro).

Art

TOTALT 1)

1) Lökblommor inbegriper både lökväxter odlade till snittblommor och krukväxter. Produktionen är angiven såsom mängden lökar även för krukväxternas del.

Narciss 2)

2) Fram till år 2009 ingick i antalet narcisser både snitt- och kruknarcisser.

Liljor 3)

3) Från år 2015 liljorna är inkluderad i övriga lökblommor.