Till toppen

Krukväxter i växthus

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanHELA LANDET , Nyland , Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 17

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanBLOMMANDE KRUKVÄXTER TOTALT 1), 3) , Julstjärna , Höstbegonia ,

Valda 0 Totalt 16

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Innehåller från år 2013 endast företag som överskrider det ekonomiska tröskelvärdet (SO 2 000 euro).

Art

BLOMMANDE KRUKVÄXTER TOTALT 1), 3)

1) Många växtarter kan användas både som krukväxter och som utplanteringsväxter. Här är de dock klassificerade enligt växtart till antingen krukväxter eller utplanteringsväxter.
3) Fram till år 2009 kruknarcisser ingick i antalet lökblommor.

Miniros 2)

2) Vuodesta 2015 alkaen miniruusu ja äitienpäiväruusu tilastoidaan ruukkuruusuna.

Morsdagsros 2)

2) Vuodesta 2015 alkaen miniruusu ja äitienpäiväruusu tilastoidaan ruukkuruusuna.

Rosor i kruka 2)

2) Vuodesta 2015 alkaen miniruusu ja äitienpäiväruusu tilastoidaan ruukkuruusuna.

Narciss i kruka 3)

3) Fram till år 2009 kruknarcisser ingick i antalet lökblommor.