Till toppen

Förbrukning av energi i växthusföretagen

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Sökfält för att markera värden i listanTOTALT (energikälla) , Elekricitet (GWh) , Tung brännolja (kg) ,

Valda 0 Totalt 15

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Företagen som har över 1 000 m2 uppvärmd växthusyta.

Energikälla

Stenkol och antracit 1) (kg)

1) Användningen av stenkol och antracit i kombination med naturgas 2014.