Till toppen

Statistikdatabas

The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel enligt månad

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 109916663 Ändrad senast: 2023-11-30 Uppdaterad: 2023-11-30

  1. månad: 2002/01, 2002/02, 2002/03, 2002/04, ..., 2023/09 (261)
  2. varugrupp: TOTALT, TOTALT (exkl. sockerkemiska produkter och stärkelsederivat), Levande djur (exkl. fiskar), Levande fisk, ..., Sockerkemiska produkter och stärkelsederivat (106)
  3. land: ALLA LÄNDER TILLSAMMANS, Afghanistan, Nederländerna, Nederländska Antillerna (2002--2012), ..., Landsinformation krypterad (254)
  4. variabel: Värde (1000 e), Kvantitet (1000 kg), (2)
  5. riktning: Importen enligt ursprungsländer, Exporten enligt bestämmelseländer, Importen enligt avsändningsländer, (3)


 2. Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel enligt år

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9558885 Ändrad senast: 2023-09-04 Uppdaterad: 2023-11-30

  1. år: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2022 (21)
  2. varugrupp: TOTALT, TOTALT (exkl. sockerkemiska produkter och stärkelsederivat), Levande djur (exkl. fiskar), Levande fisk, ..., Sockerkemiska produkter och stärkelsederivat (106)
  3. land: ALLA LÄNDER TILLSAMMANS, Afghanistan, Nederländerna, Nederländska Antillerna (2002--2012), ..., Landsinformation krypterad (254)
  4. variabel: Värde (1000 e), Kvantitet (1000 kg), (2)
  5. riktning: Importen enligt ursprungsländer, Exporten enligt bestämmelseländer, Importen enligt avsändningsländer, (3)