Till toppen

Leveranspriser per månad

Välj variabler

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1995/01 , 1995/02 , 1995/03 ,

Valda 1 Totalt 321

Sökfält för att markera värden i listanHELA LANDET , Södra Finland , Mellersta Finland ,

Valda 0 Totalt 11

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanTalltimmer , Grantimmer , Björktimmer ,

Valda 0 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Uppgifterna i statistiken över handel med industrivirke 2020/03-2020/08 har korrigerats 14.10.2020. Läs mer i meddelande.
Uppgifterna för januari 2016 har uppdaterats 30.3.2016.
Pris- och volymuppgifter under september 2019 har korrigerats 5.11.2019.