Till toppen

Statistikdatabas

The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. Import och export per månad

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1278394 Ändrad senast: 2024-05-03 Uppdaterad: 20240503 08.45

  1. Månad: 1989/01, 1989/02, 1989/03, 1989/04, ..., 2024/02 (422)
  2. Riktning: Export, Import, (2)
  3. Produkt: ALLA VAROR, .PRODUKTER AV SKOGSSEKTORN, ..RUNDVIRKE OCH BIPRODUKTTRÄD, ...Rundvirke, ..., .ANDRA PRODUKTER (89)
  4. Indikator: Kvantitet, enhet, Värde, miljon e, Värde per enhet, e/enhet, (3)


 2. Import och export per månad och landsvis

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18160314 Ändrad senast: 2024-05-03 Uppdaterad: 20240503 08.45

  1. Månad: 2022/01, 2022/02, 2022/03, 2022/04, ..., 2024/02 (26)
  2. Riktning: Export, Import, (2)
  3. Produkt: ALLA VAROR, .PRODUKTER AV SKOGSSEKTORN, ..RUNDVIRKE OCH BIPRODUKTTRÄD, ...Rundvirke, ..., .ANDRA PRODUKTER (89)
  4. Länder: HELA VÄRLDEN, .EUROPA, ..EUROPEISKA UNIONEN, ...Nederländerna, ..., .OKLASSIFICERAD AV LAND (252)
  5. Indikator: Kvantitet, enhet, Värde, miljon e, Värde per enhet, e/enhet, (3)


 3. Utrikeshandeln per länder och per år

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16581383 Ändrad senast: 2024-04-04 Uppdaterad: 20240404 08.46

  1. År: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2023* (28)
  2. Riktning: Export, Import, (2)
  3. Länder: HELA VÄRLDEN, .EUROPA, ..EUROPEISKA UNIONEN, ..ÖVRIGA EUROPA, ..., .OKLASSIFICERAD AV LAND (253)
  4. Indikator: Kvantitet, enhet, Värde, miljon e, Värde per enhet, e/enhet, (3)
  5. Produkt: ALLA VAROR, .PRODUKTER AV SKOGSSEKTORN, ..RUNDVIRKE OCH BIPRODUKTTRÄD, ...Rundvirke, ..., .ANDRA PRODUKTER (89)