Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Totalproduktion av ägg (milj. kg)

Välj variabler

2024-02-12
milj. kg
2015-02-24
FOS: Naturresursinstitutet, Produktionen av ägg
Luke_Maa_Kananmun_02
Luke/Tilastot
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1951 , 1952 , 1953 ,

Valda 1 Totalt 73

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanA-KLASS TOTALT , A-klass burhönshus , A-klass frigående inomhus* ,

Valda 0 Totalt 16

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 10 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 10 000 000

Kvalitetsklass/produktionssätt

A-klass frigående inomhus*

Innehåller ägg av frgående utomhus åren 2015-2017

A- OCH B-KLASS TOTALT 1)

1) Innehåller av packeri invägd mängd, innehåller inte direktförsäljning eller hemkonsumtion.

TOTALPRODUKTION 2)

2) Inkluderar direktförsäljning och användning i hushållet på gårdar med äggproduktion till år 2011.