Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Förbrukning av energi i växthusföretagen

Välj variabler

2022-03-15
st, GWh
2015-05-13
FOS: Naturresursinstitutet, Trädgårdsstatistik
Luke_Maa_Energia_02
Luke/Tilastot
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Sökfält för att markera värden i listanTOTALT (energikälla) , Elekricitet (GWh) , Tung brännolja (kg) ,

Valda 0 Totalt 18

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Företagen som har över 1 000 m2 uppvärmd växthusyta.

Energikälla

Stenkol och antracit 1) (kg)

1) Användningen av stenkol och antracit i kombination med naturgas 2014.